دانلود pdf کتاب Strategic Technology Partnering and Supply Chain Risk Management : Five Selected Essays

[ad_1]

ایرلن کیلوبی با کار خود پلی بین دو حوزه تحقیقاتی ایجاد می کند ، از یک طرف مدیریت زنجیره تأمین و از سوی دیگر مدیریت نوآوری و فناوری. وی در زمینه کار خود ، پیشنهاد می کند از طریق مشارکت های فن آوری استراتژیک ، ابزارهای معمول مدیریت ریسک را در زنجیره تأمین گسترش دهد ، که نه تنها گزینه های دیگری برای خرید ، بلکه امکان توسعه گزینه های فن آوری را در کوتاه مدت ارائه می دهد. دقیق تر ، او استدلال می کند که توانایی های مورد نیاز برای STP می تواند به عنوان SCRM موثر باشد. در نتیجه ، پیوندهایی بین مدیریت ریسک زنجیره تامین و مشارکت فناوری استراتژیک ارائه شده و بر این اساس یک چارچوب مفهومی ایجاد می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Strategic Technology Partnering and Supply Chain Risk Management : Five Selected Essays