دانلود pdf کتاب Stochastic Finite Element Methods : An Introduction

[ad_1]

این کتاب یک درمان مستقل از روشهای تصادفی برای عناصر محدود را ارائه می دهد. این به خواننده کمک می کند تا زمینه کاملی در مورد تجزیه و تحلیل تصادفی و قابلیت اطمینان سیستم های سازه ای ایجاد کند و مهندسان عملی می توانند در صورت عدم اطمینان ، مفاهیم تحلیل و طراحی را بهتر مدیریت کنند. این کتاب شامل مباحث اساسی مکانیک تصادفی محاسباتی است که بر تحلیل تصادفی سیستم های ساختاری در چارچوب روش المان محدود تمرکز دارد. مخاطبان هدف عمدتا از دانشجویان در یک برنامه تحصیلات تکمیلی متخصص در مهندسی سازه تشکیل شده اند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای مهندسان عملی و متخصصان تحقیق مفید باشد.

[ad_2]

دانلود کتاب Stochastic Finite Element Methods : An Introduction