دانلود pdf کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :

[ad_1]

در این کتاب ، جزئیات Stiff Extrusion تحت تأثیر خصوصیات متالورژی بریکت های اکسترود شده قرار دارد. تجربه عملی استفاده از اکستروژن سخت در متالورژی به دست آمده تاکنون نشان می دهد که این فن آوری (به طور جزئی یا 100٪) می تواند با پخت غیر دوستانه محیط زیست جایگزین شود. نویسندگان با مرور فن آوری های موجود بریکینگ موجود شروع می کنند و بعداً جزئیات فن آوری بریکتینگ اکستروژن سفت و سخت را به خواننده می دهند. استفاده از بریکت های اکسترود شده در کوره بلند و برای تولید فروآلیاژهای منگنز از دیگر جنبه هایی است که تحت درمان قرار می گیرند. نویسندگان مواد بریکت اکستروژن را برای تولید آهن به طور مستقیم پیشنهاد می کنند و چندین کاربرد غیر متعارف جایگزین را نام می برند.

[ad_2]

دانلود کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :