دانلود pdf کتاب State-Owned Multinationals : Governments in Global Business

[ad_1]

این کتاب درک عمیقی از شرکت های چند ملیتی دولتی (SOMNC) و نقش آنها در امور جهانی را ارائه می دهد. SOMNC ها به عنوان نیرویی برای رقابت در رقابت جهانی ظهور کردند و مطالعه آنها زمینه های مختلفی مانند اقتصاد ، اقتصاد سیاسی ، امور بین الملل و استراتژی جهانی را به هم پیوند می دهد. این مجموعه مقالات معتبر ، بینشهایی در مورد تعامل بین مالکیت دولت و بین المللی شدن ارائه می دهد و هدف آن استخراج رویکردهای تحقیقاتی و بینش جدید در مورد این موضوع است. این کتاب شامل برخی از مشارکت های مهم در درک ما از این مشاغل و نظرات جدیدی است که نحوه تجزیه و تحلیل آنها را توضیح می دهد. این کتاب یک مطالعه اساسی برای دانشگاهیان و مشاورانی است که می خواهند درک بهتری از SOMNC ها و چگونگی تحقیق در مورد آنها پیدا کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب State-Owned Multinationals : Governments in Global Business