دانلود pdf کتاب Spain in British Romanticism : 1800-1840

[ad_1]

این مجموعه از سیزده کمیسیون ویژه از دانشمندان بین المللی ، تأثیر عمیق جنگ شبه جزیره را بر ادبیات و فرهنگ رمانتیک انگلیس بررسی می کند. در فصل های تخصصی ارزیابی ارزش اسپانیا توسط شاعران قرن نوزدهم مانند لرد بایرون ، ویلیام وردزورث ، رابرت ساوتی ، سنت کولریج ، شلی ها و فیلیسیا هیمانس ، در مقابل دوره روشنگری اسپانیا به عنوان یک کشور عقب مانده رو به زوال است. . مباحث مورد بحث شامل چشم انداز اسپانیا از داستانهای گوتیک ، تجربیات تبعید اسپانیا است ، که درگیری والنتین دو لانوس و جوزف بلانکو وایت و رویکرد نویسندگان زن انگلیسی به داستان نشان داده شده است. اسپانیا در رمانتیسم بریتانیا: 1800-1800 یک ماده مهم مطالعه برای دانشمندان و دوستداران ادبیات عاشقانه و تاریخ اسپانیا است.

[ad_2]

دانلود کتاب Spain in British Romanticism : 1800-1840