دانلود pdf کتاب Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective : Second International Conference on Intelligent Information Technologies. ICIIT 2017, Chennai, India, December 20-22, 2017, Proceedings

[ad_1]

این جلد مقالات داوری شده دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات هوشمند ، ICIIT 2017 ، است که در دسامبر 2017 در چنای ، هند برگزار شد. 20 مقاله کامل و 7 مقاله کوتاه ارائه شده با دقت بررسی و از میان 117 مقاله انتخاب شده انتخاب شدند. آنها حاوی تحقیقاتی درباره اینترنت اشیا (اینترنت اشیا) هستند و در بخشهای فعلی زیر سازماندهی شده اند: فناوریهای مجهز به اینترنت اشیا. امنیت اینترنت اشیا اینترنت اشیا اجتماعی؛ وب چیزها و سرویس ها و برنامه های اینترنت اشیا.

[ad_2]

دانلود کتاب Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective : Second International Conference on Intelligent Information Technologies. ICIIT 2017, Chennai, India, December 20-22, 2017, Proceedings