دانلود pdf کتاب Situating Moral and Cultural Values in ELT Materials : The Southeast Asian Context

[ad_1]

این جلد نشان می دهد که چگونه مواد ELT می توانند واسطه ای برای استفاده از ارزشهای اخلاقی و فرهنگی باشند که بیشتر در کشورهای مربوطه در جنوب شرقی آسیا (SEA) مستقر هستند. این شامل مطالعات مهمی در مورد مواد محلی ELT (کتابهای درسی) واقع در کشورهای SEA زیر است: تیمور-لسته ، فیلیپین ، سنگاپور ، مالزی ، کامبوج ، ویتنام ، اندونزی و تایلند. در فصل هایی که توسط متخصصانی که زمینه ELT مربوط به کشورهای SEA مربوطه خود را می دانند ، نوشته شده است ، طراحی و استفاده از مواد ELT که معمولاً در زمینه های محلی و ملی استفاده می شود ، بررسی می شود. بنابراین حجم ، بینش جدیدی از چگونگی آشکار سازی ارزشها در مطالب کلاس زبان را فراهم می کند. متن حاضر همچنین زمینه های تجربی ، مفهومی و عملی را برای ترکیب ارزش های اخلاقی و فرهنگی در توسعه مواد ELT گرد آورده است ، به طوری که اخلاق و فرهنگ را به عنوان یک مکمل متقابل می نگرد. این حجم بسیار مورد نیاز منبع ارزشمندی برای علاقه مندان به طراحی و استفاده از مطالب زبان در زمینه های متنوع فرهنگی و زبانی ، مانند اقیانوس آرام ، آمریکا ، آفریقا و اروپا خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Situating Moral and Cultural Values in ELT Materials : The Southeast Asian Context