دانلود pdf کتاب Shepherding the Seasons : Stories From a Life with Two Flocks

[ad_1]

زمستان ، بهار ، تابستان ، پاییز ، ما همیشه باید یک گه کوچک انجام دهیم. یک کشیش هرگز نمی تواند بسیاری از خطبه های ‘گوسفند گمشده’ را ایراد کند. کشیش و کشیش کاترین فوتی بیش از چند مورد دارد ، با چکمه های گل آلود و داستان های جالب برای اثبات آن. فوت ، حکمت معنوی و درسهای عملی زندگی خود را با دو گله به اشتراک می گذارد.

[ad_2]

دانلود کتاب Shepherding the Seasons : Stories From a Life with Two Flocks