دانلود pdf کتاب She Believed She Could So She Did : A Modern Woman’s Guide to Life

[ad_1]

خودباوری رمز عظمت شماست. این کتاب پر از نکات مفید ، تأییدهای مثبت و بیوگرافی هایی به اندازه لقمه از زنانی که تکان می خورند ، جشن قدرت و شهامت زنانه است. مهم نیست که برای امروز ، این ماه ، امسال یا زندگی چه اهدافی را دنبال می کنید ، این امر شما را ترغیب می کند تا افراد بدبین را نادیده بگیرید ، از فرصت های مهیج استفاده کرده و زندگی ای را که دوست دارید داشته باشید.

[ad_2]

دانلود کتاب She Believed She Could So She Did : A Modern Woman’s Guide to Life