دانلود pdf کتاب Shawnese Traditions : C. C. Trowbridge's Account

[ad_1]

CC Trowbridge گزارش هایی در مورد آداب و رسوم قبایل میامی ، منومینی ، شاونی و ویاندوت نوشته است. اعتقاد بر این است که او نسخه خطی را تحت عنوان سنت های شاوانی در حدود سال 1824 نوشت. دانشگاه میشیگان آن را در سال 1939 منتشر کرد.

[ad_2]

دانلود کتاب Shawnese Traditions : C. C. Trowbridge's Account