دانلود pdf کتاب Sharing

[ad_1]

برای سال 2020 به روز شده است. به اشتراک گذاشتن برای دانشجویان جوان گاهی دشوار است. در این کتاب روش های مختلف به اشتراک گذاشتن با همکلاسی ها و دوستان و بهتر شدن با یکدیگر بحث شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Sharing