دانلود pdf کتاب Shared Knowledge, Shared Power : Engaging Local and Indigenous Heritage

[ad_1]

در این کتاب ، تجربیات و تحقیقات پزشکان میراث ، باستان شناسان و مربیان گرد هم آمده اند تا رویکردهای جدید و منحصر به فرد مطالعات میراث را کشف کنند. در دهه های اخیر ، زمینه مطالعات میراث فرهنگی در سراسر جهان به سرعت رشد کرده است. این افزایش تعداد مطالعات و علاقه توسط مردم و همچنین دانشگاهیان ، تغییر قابل توجهی در درک میراث و رویکردهای مطالعات میراث ایجاد کرده است. این تغییر همچنین بر درک جوامع ، نحوه مطالعه و محافظت از بقایای فیزیکی میراث و نحوه به اشتراک گذاشتن دانش میراث تأثیر گذاشته است. این س theال را مطرح کرد که چه کسی دانش دارد و چگونه می توان ارزش میراث را با جوامعی که سپس به مواد میراثی معنا و ارزش می دهند ، به طور موثرتری تقسیم کرد. تا چند دهه پیش ، مطالعات میراث به طور انحصاری فرهنگ مادی گذشته را به عنوان بخشی از رویکردهای نخبه گرایانه که حقوق جوامع را برای شناخت میراث خودشان نادیده می گرفت ، مورد مطالعه قرار داد. بعلاوه ، متخصصان میراث و باستان شناسان این دانش را به اشتراک نگذاشتند و همچنین در مورد میراث خود جوامعی نداشتند. جوامع نیز عمدتا از مشارکت در مطالعات میراثی و باستان شناسی محروم هستند. این نوع رویکرد از بالا به پایین در بسیاری از نقاط جهان بسیار رایج بود. اما مطالعات و تحقیقات اخیر در این زمینه نشان داده است که مشارکت مردم در پروژه ها چقدر مهم است و اشتراک دانش حاصل از مطالعات میراث و آثار باستان شناسی برای حفاظت و حفاظت از مواد میراثی مهم است. سرانجام درک شد که حذف مردم از میراث اخلاقی نیست. این نشریه طیف گسترده ای از مطالعات موردی را با رویکردها و روشهای مختلف از بسیاری از نقاط جهان برای پاسخ به این س questionsالات ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Shared Knowledge, Shared Power : Engaging Local and Indigenous Heritage