دانلود pdf کتاب Shakti and Shakta

[ad_1]

مجموعه ای از مقاله ها با موضوعاتی از جمله دین هند مانند بهاراتا دارما؛ تانترا شسترا و ودا ؛ Tantra Shastras در چین ؛ تانترا و دین شاکاتاها ؛ مایا-شاکتی (جنبه روحی-جسمی جهان) ؛ خلقت همانطور که در تانتراهای غیر دوتایی مطرح شده است. روانشناسی آیین های مذهبی هندو ؛ Kundalini Shakta (یوگا) و موارد دیگر.

[ad_2]

دانلود کتاب Shakti and Shakta