دانلود pdf کتاب Shakespearean Tragedy

[ad_1]

این کتاب در لیورپول ، گلاسکو و آکسفورد بر اساس مطالبی که در تدریس استفاده می شود ، نگاشته شده است. و من بیشتر سخنرانی ها را از نظر خودم سازمان دهی کردم. هرکسی که درباره شکسپیر می نویسد ، مدیون چیزهای قبلی خود است. من هم اعتراف می کنم با این حال ، بیشتر افکار من در مورد نقد شکسپیر از سال ها پیش ناشی می شود. بسیاری از یادداشت ها فقط مورد توجه دانش پژوهان است. دانشمندان می خواهند چیز جدیدی کشف کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Shakespearean Tragedy