دانلود pdf کتاب Seventeenth-Century Lutheran Meditations and Hymns

[ad_1]

یک متخصص در تقوا و تقدیم نوشته های قرن 17 آلمان ، ترجمه های جدیدی از آثار منثور و سرودهای قرن پس از آغاز اصلاحات پروتستان را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Seventeenth-Century Lutheran Meditations and Hymns