دانلود pdf کتاب Seven Secrets #2

[ad_1]

پس از حمله مهلک به نظم ، جوانترین عضو آنها کاسپار باید قدم جلو بگذارد تا جهان را با قدرت تغییر در برابر هفت راز محافظت کند. اما زنده ماندن در دادگاه ها نه تنها به معنای تبدیل شدن به دارنده بعدی یک راز بزرگ است بلکه خطراتی را به همراه دارد که زندگی کاسپار را از راه های غیر قابل تصوری تغییر خواهد داد …

[ad_2]

دانلود کتاب Seven Secrets #2