دانلود pdf کتاب Setting the Spiritual Clock : Sacred Time Breaking Through the Secular Eclipse

[ad_1]

روایات مختلف مسیحی تقویم آنها را برای انعکاس داستان کتاب مقدس و کلیسا و تقویت پرستش عمومی نشان می دهد. چنین تلاشهایی در برابر تهاجم عرفی سازی در زندگی کلیسا محافظت می کند. تنظیم ساعت معنوی به عنوان یک راهنما و یک همراه مسافر برای سال شرعی عمل می کند ، که پسر شکوهمند را هنگام عبور از کسوف عرفانی محاصره می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Setting the Spiritual Clock : Sacred Time Breaking Through the Secular Eclipse