دانلود pdf کتاب Service Quality in Indian Hospitals : Perspectives from an Emerging Market

[ad_1]

این کتاب نگاهی گسترده و تجربی به کیفیت خدمات بیمارستان ها در بازارهای نوظهور هند ارائه می دهد. کیفیت پایین خدمات در بسیاری از بیمارستانها (به ویژه در بیمارستانهای دولتی) یک مشکل اساسی است و بیماران را مجبور به انتخاب بیمارستانهای خصوصی می کند که معمولاً بسیار گرانتر از بیمارستانهای دولتی هستند. این کتاب درک کاملی از پیشینیان کیفیت خدمات در بیمارستان های هند ارائه می دهد. این کار بر رضایت بیمار متمرکز است و شامل بینش ها و پیامدهای ارزشمندی برای مدیریت بیمارستان و دولت است. این کتاب از لحاظ نظری بر اساس ادبیات SERVQUAL است و از تکنیک ها و ابزارهای مناسب و پیچیده برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند. این مقاله بر توسعه مدل علی با مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تأکید دارد و به منظور اندازه گیری تخصص مراقبت از قلب ، یک مدل طبقه بندی را که با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) ساخته شده است ، معرفی می کند. این کتاب همچنین به ماشین های بردار پشتیبانی (SVM) می پردازد و میزان خطای بین SVM و ANN را مقایسه می کند تا بهترین روش طبقه بندی را در بین این دو پیدا کند. به طور کلی ، این کتاب یک اثر به موقع و مرتبط است که به تئوری ، عمل و سیاست کیفیت خدمات در بیمارستان ها کمک می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Service Quality in Indian Hospitals : Perspectives from an Emerging Market