دانلود pdf کتاب Self-powered SoC Platform for Analysis and Prediction of Cardiac Arrhythmias :

[ad_1]

این کتاب روش های مورد نیاز برای پیش بینی آریتمی های قلبی ، مدت ها قبل از بروز آنها ، بر اساس حداقل داده های ECG را ارائه می دهد. نویسندگان مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای پردازش خودکار سیگنال ECG ، از جمله پردازش سیگنال ECG ، استخراج عملکرد و طبقه بندی را توصیف می کنند. تکنیک های سازگار و جدید پردازش ECG که در این کتاب معرفی شده اند بسیار م effectiveثر و مناسب برای اجرای در زمان واقعی بر روی ASIC ها هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب Self-powered SoC Platform for Analysis and Prediction of Cardiac Arrhythmias :