دانلود pdf کتاب Selenoproteins : Methods and Protocols

[ad_1]

این جلد برای ارائه به روزرسانی در مورد آخرین متدولوژی ها برای مطالعه جنبه های مختلف زیست سلنوپروتئین در نظر گرفته شده است. فصل هایی که به روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده اند ، شامل مقدمه ای در موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرف های لازم ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و نکاتی برای حل مشکلات و جلوگیری از مشکلات شناخته شده است. . سلنوپروتئین ها: روش ها و پروتکل های معتبر و عملی برای اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این زمینه مهم است.

[ad_2]

دانلود کتاب Selenoproteins : Methods and Protocols