دانلود pdf کتاب Search the Sky

[ad_1]

جستجوی آسمان یک رمان علمی تخیلی هجوآمیز از نویسندگان آمریکایی فردریک پوهل و سیریل ام. کورنبلوث است که اولین بار در سال 1954 توسط Ballantine Books منتشر شد. سیاره هالزی در حال خراب شدن است و هنگامی که یک کشتی نسلی بدون تماس با شش سیاره دیگر از راه می رسد ، راس برای کشف وضعیت مستعمرات بین ستاره ای فرستاده می شود. وی کشتی ای را پیدا می کند که می تواند تقریباً بلافاصله از کلنی به کلنی دیگر سفر کند. فناوری به کار رفته در کشتی مخفی نگه داشته شد زیرا اگر یک کلنی تصمیم به تسخیر دیگری بگیرد ، می تواند منجر به جنگ بین ستاره ای شود. با این حال ، جمعیت های جدا شده نیز تحت تأثیر رانش ژنتیکی قرار دارند که منجر به کاهش جوامع آنها می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Search the Sky