دانلود pdf کتاب Scripting Approaches in Mathematics Education : Mathematical Dialogues in Research and Practice

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان از شیوه نوشتن متن به عنوان رویکردی آموزشی و به عنوان ابزاری تحقیق در آموزش ریاضیات استفاده کرد. این فرصتی را برای نویسندگان فراهم می آورد تا ادله ریاضی و یا رویکردهای آموزشی خود را بیان کنند. علاوه بر این مجموعه ای از روایت ها را در اختیار محققان قرار می دهد که با استفاده از دیدگاه های نظری متنوع قابل تحلیل است. چندین فصل از استفاده از روش گفت و گو حمایت می کند و بر فواید و ویژگی های خاص آن تأکید می کند. در فصل ها ، هم پیاده سازی های “سطح پایین” و هم استفاده از یک بستر فناوری ، LessonSketch ، بررسی می شود. در فصل ها نتایج و بینش های چندین مطالعه اخیر ، با استفاده از اسکریپت در تحقیق و عمل برای آموزش ریاضیات ، ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Scripting Approaches in Mathematics Education : Mathematical Dialogues in Research and Practice