دانلود pdf کتاب Sand Between Your Toes : Inspirations for a Slower, Simpler, and More Soulful Life

[ad_1]

نسیم ملایم و گرم. صداهای موزون موج شکن شکستنی. از نارنجی و آبی بیش از غروب آفتاب بود. اسپری آب نمک روی پاهای شما. هنگامی که زیبایی کتاب مقدس را خیس می کنید و در اقیانوس عشق خدا آرامش می یابید ، شگفتی های ساحل را شکار کنید. شن و ماسه بین انگشتان شما از طریق ارادت و دعا قلب شما را پر از امید می کند که شما را به داشتن یک شبکه آرام و آرام که عیسی می تواند فراهم کند تشویق می کند. نکات عملی در مورد سبک زندگی ایده هایی برای یافتن آرامش و آرامش در میان مشکلات زندگی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Sand Between Your Toes : Inspirations for a Slower, Simpler, and More Soulful Life