دانلود pdf کتاب Salmon : A Fish, the Earth, and the History of a Common Fate

[ad_1]

ماهی قزل آلا با شکوه و مرموز … ماهی قزل آلا برای قرن ها منبع مهمی ، غذایی و صید غیر قابل مقاومت بوده است. اما این ماهی خارق العاده چیزهای زیادی دارد. همانطور که مارک کورلانسکی فاش کرد ، ماهی آزاد همچنان فشارسنجی برای سلامت سیاره ما است. قرن ها بزرگترین حملات ما به طبیعت را می توان در چرخه زندگی آشفته اما بسیار جذاب آنها مشاهده کرد. پر از همه کنجکاوی و بینش متمایز Kurlansky ، ماهی قزل آلا یک تاریخ روستایی از یک موجود شگفت انگیز است.

[ad_2]

دانلود کتاب Salmon : A Fish, the Earth, and the History of a Common Fate