دانلود pdf کتاب Salem

[ad_1]

1692. سالم ، ایالت ماساچوست در ایالات متحده. بسیاری از افراد متهم به اعمال جادویی ، سپس کشته می شوند. معصوم یا گناهکار؟ چه کسی واقعاً سزاوار چوبه دار بود؟ در حال حاضر ، در حالی که مکس با دقت از مرگ اجتناب می کند ، او اینجا در چنگال رویاهایی است که ظاهراً همه از دوره ای دور اتفاق می افتد که جادوگران و شیاطین تخیل مردم عادی را تحت تعقیب قرار می دهند. چه ارتباطی بین ماکس و دادرسی چند صد ساله است؟

[ad_2]

دانلود کتاب Salem