دانلود pdf کتاب Sale of Goods

[ad_1]

معاملات فروش کالا در تجارت مهم است. این کتاب بیان کننده قانون اساسی ، به روز و روشن قانون فعلی است و به شما اطمینان می دهد تا بهترین راه حل را برای مشتریان خود ارائه دهید. فروش کالا که توسط تیمی متشکل از متخصصان دانشگاهی و حرفه ای نوشته شده است ، یک نسخه واضح و دقیق از قانون فروش کالا را ارائه می دهد. این مقاله تجزیه و تحلیل کاملی از قانون فروش کالا در سال 1979 را به همراه اصلاحاتی که در این قانون در سال 1994 و 1995 انجام شده است – برای اطمینان از فعلی و کامل بودن درک شما ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Sale of Goods