دانلود pdf کتاب Saints : Verwegen glauben und heilig leben

[ad_1]

تاریکی این جهان به مقدسین احتیاج دارد. یک شمع تک کافی است تا وحشت را از یک اتاق تاریک بیرون بکشید. جامعه ای از حاملان نور فضاهای امید و زندگی را ایجاد خواهند کرد. “مقدسین” جعبه جواهری است که در آن ایمان متعالی و جسورانه به مسیح زنده می درخشد. آدیسون بور را تشویق می کند که با شاگردی های بنیادی موافقت کند و همراه نوری شود که از طریق آن ممکن است چیزی از ذات خداوند به جهان بتابد.

[ad_2]

دانلود کتاب Saints : Verwegen glauben und heilig leben