دانلود pdf کتاب Saints of Sage & Saddle : Folklore Among the Mormons

[ad_1]

این کتاب ، که در اصل در سال 1956 منتشر شد ، توسط نویسندگان مشهور مورمون آستین و آلتا فیف نوشته شده است. بر اساس صدها مصاحبه با پیر و جوان ، پیر و پیر ، و هدف آنها ارائه دیدگاهی مورمون از فرهنگ ، جامعه و تاریخ خود بود. موضوعات خاص شامل رویدادهای معمول چرخه زندگی ، تاریخ اولیه و تأسیس کلیسای مورمون ، فعالیت های تبلیغی ، تعدد زوجات ، روابط مورمون و هند ، اعتقادات و اعمال خارق العاده ، تأسیس شهر پراویدنس ، داستانهای محلی اولیه مهاجران و مختصر طرح بیوگرافی J. Golden Kimball ، که یکی از هفت رئیس جمهور دهه هفتاد شد. این متن شامل تعدادی از آهنگ های مورمون است. ”- eHRAF

[ad_2]

دانلود کتاب Saints of Sage & Saddle : Folklore Among the Mormons