دانلود pdf کتاب Saint Michael the Archangel

[ad_1]

میشائیل مقدس مایکل ، در جنگ از ما دفاع کنید! در طول تاریخ رستگاری ، میشائیل مقدس فرشته زمانی ظاهر شد که قوم خدا به محافظت معنوی ، شفا و پیروزی احتیاج داشتند. امروز ، بسیاری از معتقدین هنوز برای کمک به او مراجعه می کنند ، و جماعات در سراسر جهان از او می خواهند که از کلیسای ما دفاع کند. اما واقعاً ما در مورد سنت مایکل چه می دانیم؟ در Saint Michael، the Archangel ، شما “بیوگرافی” جذاب فرشته ای را که ماموریت او مبارزه با شیطان و همه ارواح شیطانی است ، می یابید. نویسنده جیمز دی ، كه كتاب مقدس ، تاریخ ، اسناد پاپ و فداكاری مقدس را با هم می بافد ، خلا in دانش ما در مورد سنت مایكل را پر می كند و تأثیر مدافع توانا را بر افراد ، كلیسا و جهان آشكار می سازد. فرشته فرشته ، مایکل همچنین بر مهمترین زیارتگاههای مقدس مایکل تأکید دارد و حاوی متن دعاها ، سرودها و شعرهایی است که به احترام وی سروده شده است. و نویسنده کتاب پدر بندیکت: میراث معنوی و فکری پاپ بندیکت شانزدهم است. وی تهیه کننده و مدیر عملیات استودیوی West Coast EWTN در پردیس کلیسای جامع مسیح در اورنج کانتی کالیفرنیا است.

[ad_2]

دانلود کتاب Saint Michael the Archangel