دانلود pdf کتاب Saint-Louis du Sénégal : Patrimoine de l'humanité ou patrimoine de la colonisation ?

[ad_1]

آیا استعمار بخشی از میراث بشریت است یا خیر؟ جزیره سنت لوئیس در سنگال در سال 2000 به میراث جهانی بشر ارتقا یافت. شهر سنت لوئیس در سنگال در سال 1659 رسماً تأسیس شد و شاهد زنده ای است برای فرآیندهای سکولار جایگزینی و اصلاح نژاد که با برخورد آفریقای سیاه ، تمدن عرب-بربر و فرهنگ غربی ایجاد شده است. هدف از این کار شرح شهر در طول تاریخ و ارائه گزارشی از جایگاه آفریقا در تاریخ معاصر جهان است.

[ad_2]

دانلود کتاب Saint-Louis du Sénégal : Patrimoine de l'humanité ou patrimoine de la colonisation ?