دانلود pdf کتاب Sagen – Fakt, Fiktion oder Fake? : Eine kurze Reise durch zweifelhafte Geschichten vom Mittelalter bis heute

[ad_1]

هلگ گرندت ، استاد فولکلور در دانشگاه مونیخ از سال 1980 تا 2004 ، س questionsالات “خارق العاده” را با دیدگاه فعلی بررسی می کند: کشف افسانه های بین روشنگری و رمانتیک ها ، تحقیقات افسانه ای ، ارتباط بین شفاهی و کتبی شکل در روند سنت ، در مورد افسانه ها به عنوان نمادهای آن زمان و سرانجام برای سوال از “حقیقت” که در افسانه ها نهفته است. گرند از داستان های خارق العاده به عنوان مدلی بحث می کند که جنبه های مختلف واقعیت را نشان می دهد. در سیزده فصل ، به وضوح نشان می دهد که چگونه دنیای روزمره دوران مدرن در داستانهای غافلگیرکننده کوچک و کوچک بین ادعاهای حقیقت و شک بازنمایی می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Sagen – Fakt, Fiktion oder Fake? : Eine kurze Reise durch zweifelhafte Geschichten vom Mittelalter bis heute