دانلود pdf کتاب Safe for Summer

[ad_1]

یک سوپراستار پاپ. یک محافظ دو نفری که قلب آنها نیاز به بهبودی دارد. Autumn Raine یک سوپراستار بین المللی است. او رویای خود را زندگی می کند ، حداقل این چیزی است که او به دنیا نشان می دهد. بعد از تهدید امنیت او ، زندگی پاییز شروع به حل شدن می کند و آیا او می تواند یاد بگیرد که وقتی دنیای اطرافش فروپاشید ، دوباره به کسی اعتماد کند؟ وقتی ناتان ریگان ، یک سرباز نخبه سابق که باید از او محافظت کند ، ممکن است فقط پاییز مجبور شود کسی را از کنار موانعی که در اطراف خودش قرار داده بگذراند. اما اگر ناتان با شیاطین خودش بجنگد ، آیا آنها آرامش را در یکدیگر پیدا می کنند؟ دو نفر ، از پیشینه های بسیار متفاوت ، باید برای رویارویی با آینده خود دور هم جمع شوند. قبلاً به عنوان Security منتشر شده بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Safe for Summer