دانلود pdf کتاب Sacred Space : The Prayer Book 2021

[ad_1]

نماز ، ترقی قلب و ذهن ما به سوی خدا است. این یک تجربه مقدس و مقدس است که برای همه باز است. ما نیازی نداریم که در نماز متخصص باشیم تا این فرصت را داشته باشیم که با آگاهی نمازگزارانه از دوستی خود با خدا رشد کنیم. فضای مقدس: کتاب دعا می تواند ما را در یک زندگی دعایی راهنمایی کند و بنابراین بیانات و اعماق ایمانی جدید را القا کند. کتاب مقدس ، دعاها و تأملات در فضای مقدس: کتاب دعا شما را به یک تجربه معنوی روزانه غنی تر در طول سال شرعی الهام می دهد و شما را به برقراری ارتباط نزدیکتر با خدا دعوت می کند. هر روز از فضای مقدس: کتاب دعا حاوی نکات مربوط به خواندن و تأمل کتاب مقدس ، و همچنین یک موضوع هفتگی است که با شش مرحله دعا و تأمل تقویت می شود: حضور خدا ، آزادی ، آگاهی ، کلمه ، گفتگو و نتیجه گیری. فضای مقدس: کتاب دعا برای کمک به شما در جهت تعمیم سفر معنوی خود طراحی شده است. این هدیه مناسب برای جماعت ، برنامه وزارت دانشگاه ، گروه کوچک ، دوست ، عضو خانواده یا خودتان است.

[ad_2]

دانلود کتاب Sacred Space : The Prayer Book 2021