دانلود pdf کتاب Sacré, éducation, postmodernité : Permanence et déclin du sacré comme principe artistique et éducatif – Tome I

[ad_1]

در حالی که مورخان از “پایان تاریخ” ابراز تاسف می کنند ، در حالی که انسان گرایان پس از انسان گرایی و روانشناسان را از دست می دهند ، از بین رفتن نشانه ها ، زبان شناسان شاهد از هم پاشیدگی ساختارها و سیاست های زبانی ، کنار گذاشته شدن ارزش ها هستند. وقتی افراد خوش بین این رهایی از مدل های قدیمی را مانعی برای یک معنویت جدید قلمداد می کنند ، دیگران موافقت می کنند که چیزی از ما فرار می کند یا گم می شود ، چیزی غیر قابل توصیف فرار می کند و برنمی گردد. این کتاب احیای احتمالی مقدس در دنیای پست مدرن و پیامدهای زوال آن در حوزه دانش را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Sacré, éducation, postmodernité : Permanence et déclin du sacré comme principe artistique et éducatif – Tome I