دانلود pdf کتاب Sacré, éducation, postmodernité : Art, savoir : du sacré originel au sacré universel – Tome II

[ad_1]

اگر قدیس دیگر نمی تواند در دنیایی بیان شود که همه چیز خیلی سریع پیش رود و رنگ خود را از دست بدهد ، مربی باید از خودش س askال کند. او باید علی رغم فراموش کردن اصل و استهلاک خود ، از آنچه می تواند انجام دهد ، و آنچه را که می تواند ارائه دهد ، س questionال کند. این جلد ، که به تحلیل محرومیت پست مدرن از فضا و مدت زمان ، بحران قضاوت و منطق انباشت به عنوان پایان افق مقدس می پردازد ، س questionال خاصی از مقدس را در آموزش و پرورش مطرح می کند: اگر نتواند این مفهوم را انتقال دهد ، می تواند شرایط منشا آن را در موضوع مورد علاقه قرار دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Sacré, éducation, postmodernité : Art, savoir : du sacré originel au sacré universel – Tome II