دانلود pdf کتاب Sachenrecht

[ad_1]

قانون مالکیت قسمت اصلی تهیه قانون مدنی است. نویسنده کلیه اصول مربوط به قانون اموال منقول و حقوق مالکیت را در پرتو تحول تاریخی در یک زمینه سیستماتیک بیان می کند: به دلایل مختلف متناسب با نیازهای دانشجویان و با ابزار استدلال است. مبتدیان و فراگیران متقاضی پشتیبانی عالی را برای تسلط کامل بر مطالب دشوار به وضوح و عمیق دریافت می کنند. نویسنده در این کتاب تجدید نظر کرده و آن را با وضع موجود قانون و ادبیات تطبیق داده است.

[ad_2]

دانلود کتاب Sachenrecht