دانلود pdf کتاب S*** Luck. : Luck and Love Trilogy Book 2

[ad_1]

رز توانایی تقریباً جادویی در تحقق خواسته هایش یا خواستن ظاهر شدن دارد. در پانزده سالگی او لیست خواسته ها را نوشت: 1. شخصاً با رودولفو ویتی ملاقات کنید 2. به رم بروید 3. به پاریس بروید 4. به ونیز بروید. سوار شدن با عشق من روی یک گوندولا. برای دختری از آلاباما که حتی نمی توانست تحصیلات خود را تمام کند کمی کمتر از حد غیر ممکن به نظر می رسید. اما آرزوی شماره یک او برآورده شد ، رز با رودولفو ویتی ازدواج کرد. آیا آرزوهای دیگر او محقق می شود؟ او شروع به ترس از این کار می کند زیرا آرام آرام می فهمد که رویاها می توانند به کابوس تبدیل شوند.

[ad_2]

دانلود کتاب S*** Luck. : Luck and Love Trilogy Book 2