دانلود pdf کتاب S.E.N.D. In The Clowns: Autism / ADHD Family Guide

[ad_1]

آیا کودک شما اوتیسم است یا ADHD؟ SEND in the Clowns یک راهنمای خانوادگی برای کمک به شما در طول دوره دبستان و دوره دبیرستان است. این کتاب با توضیحات واضح ، ایده های عملی و توصیه های دوستانه ، شما را پس از تشخیص از طریق مه راهنمایی می کند. SEND in the Clowns نمایشی با نام اختصاری نیازهای ویژه آموزش و معلولیت است که نشان می دهد رفتارهای این کودکان ممکن است به نظر برسد این دلقک غمگین است که در گوشه ای آرام نشسته است یا دلقک تند و زننده در اطراف همه افراد مشغول شایعات شایعه برای خنداندن کلاس است. واقعیت تلخ تر است. این کودکان دارای تنوع عصبی افراد بسیار حساسی هستند که درد و سردرگمی تنوع عصبی خود را در محیط مدرسه که اغلب ترسناک و گیج کننده است پنهان می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب S.E.N.D. In The Clowns: Autism / ADHD Family Guide