دانلود pdf کتاب Rwanda : une ère nouvelle (nouvelle édition) : Comprendre le travail de reconnaissance

[ad_1]

نسل کشی رواندا بیش از یک فاجعه بزرگ در تاریخ یک کشور ، یک فاجعه بزرگ برای تمام بشریت است. حافظه و بازسازی در تمام تمدن های ما جدایی ناپذیر و اساسی است. این نسخه جدید حتی موضوعی تر است و مسئله انتقال حافظه را که برای بازسازی ضروری است مطرح می کند. این مسئله انتقال شهادت ها ، تاریخ ، حافظه به نسل های جدید و نسل های آینده است تا بتواند تکامل بشریت ما را فراهم کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Rwanda : une ère nouvelle (nouvelle édition) : Comprendre le travail de reconnaissance