دانلود pdf کتاب Rutherford B. Hayes

[ad_1]

این زندگی نامه خوانندگان راجرفورد بی هیز ، از جمله فعالیت های سیاسی اولیه و وقایع مهم دولت هیز ، از جمله اصلاحات خدمات عمومی ، پایان بازسازی و تصویب قانون بلاند-آلیسون ، را با خوانندگان آشنا می کند. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سالهای بازنشستگی وی درج شده است. یک جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. مطابق با استانداردهای اصلی اصلی و مرتبط با استانداردهای ایالتی. Checkerboard Library نسخه ای از انتشارات Abdo است ، بخشی از ABDO.

[ad_2]

دانلود کتاب Rutherford B. Hayes