دانلود pdf کتاب Russia's Turn to the East : Domestic Policymaking and Regional Cooperation

[ad_1]

این کتاب با مجوز CC BY دسترسی آزاد دارد. این کتاب بررسی می کند که آیا و چگونه سیاست روسیه در مورد منطقه شرق دور این کشور – و گسترده آسیای شرقی – از زمان شروع بحران اوکراین و الحاق روسیه به کریمه تغییر کرده است. پس از الحاق در سال 2014 و پس از آن لازم الاجرا شدن یک رژیم تحریم علیه این کشور ، کرملین بر بردار شرقی در روابط خارجی خود تأکید کرد. اما تا چه اندازه محور روسیه در شرق – از زمان آغاز بحران فعلی در روابط با غرب – – به صورت محلی و بین المللی – تشدید یا تغییر یافته است؟ به جای اینکه به “محور” بیان شده به عنوان یک واقعیت نگاه کنند و عواقب آن را بررسی کنند ، همکاران در این جلد بررسی می کنند که آیا یک محوری رخ داده است یا آنچه امروز می بینیم ، ادامه روندها ، نگرانی ها و جاه طلبی های طولانی تر است.

[ad_2]

دانلود کتاب Russia's Turn to the East : Domestic Policymaking and Regional Cooperation