دانلود pdf کتاب Run the Race

[ad_1]

در انگلیس ، چه فوتبال در ومبلی ، چه تنیس در ویمبلدون ، چه مسابقه ای در Ascot یا راگبی در موریفیلد ، انگلیسی ها ملت طرفداران ورزش هستند. و این فقط انگلیس نیست – در سراسر جهان ، کریکت و فوتبال میلیون ها نفر به عنوان یک علاقه ، سرگرمی ، فرار یا شغل دنبال می شوند. آیا می توانیم از دنیای آنها چیزی یاد بگیریم؟ بله ، به گفته جف لوکاس – و او سنت پل را در کنار خود دارد. بر اساس فروشگاه غنی با استعاره های ورزشی و موارد مشابه در کتاب مقدس ، جف درس های آنها را برای زندگی و ایمان نشان می دهد. از پشتکار اگر می خواهیم تسلیم شویم ، تا شکست – و حتی موفقیت – در اینجا کافی است که تا پایان مسابقه به شما کمک کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Run the Race