دانلود pdf کتاب Rue Blanche : Film intérieur

[ad_1]

مالیخولیایی در این داستان هوشیارانه ساکن است که بدون گاهشماری واقعی ، مانند پانورامای طولانی کودکی ، عشق ها ، سرگردانی ها ، بلکه تجربیات ، ناامیدی ها و خوشبختی های یک حرفه ای فیلم و عاشق آوانگارد ، اتفاق می افتد. پاسداران هنر هفتم. خیابان بلانچ مانند یک رگ بزرگ که آب را تحریک می کند ، ارواح خود را متحرک می کند و نویسنده را از پیری محافظت می کند ، مانند کل رد می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Rue Blanche : Film intérieur