دانلود pdf کتاب Roxy

[ad_1]

رمانی که شما در یک نشست آن را می بلعید: مرثیه ، زیبا و بسیار قوی. ‘- هرمان کوچ ، نویسنده کتاب شام روکسی ، هنگامی که شوهرش در یک تصادف رانندگی کشته می شود ، زندگی برعکس می شود و بدن برهنه او با بدن معشوق گره می خورد. راکسی بیست و هفت ساله به همراه دخترشان ، دستیار شخصی شوهرش و پرستار کودکشان مانده تا پایان شرم آور ازدواجش را پردازش کند. راکسی در جستجوی رهایی از غم و اندوه خود ، هر سه نفر را به یک سفر بداهه می برد ، پر از مشاهدات طنز آمیز تاریک در مورد از دست دادن ، مسئولیت والدین و تاریخ انقضا of عشق. گریتسن از طریق دیالوگ های استادانه و به سبک واضح و نام تجاری خود ، خواننده را با زنی آشنا می کند که پاسخ او به غم و اندوه هم تکان دهنده و هم تیره است.

[ad_2]

دانلود کتاب Roxy