دانلود pdf کتاب Robust Perception from Optical Sensors for Reactive Behaviors in Autonomous Robotic Vehicles :

[ad_1]

الكساندر شواب بررسی می كند كه چگونه می توان رفتاری غریزی واكنش آمیز ، شبیه به پاسخ های غریزی كه توسط موجودات زنده ضبط شده است ، برای روبات های موبایل هوشمند برای گسترش روش های استدلال كلاسیك به دست آورد. وی برنامه های احتمالی را برای رویکردهای واکنشی شناسایی می کند ، زیرا یک زمان واکنش سریع را امکان پذیر می سازد ، مقاومت را افزایش می دهد و توانایی انتزاع بالایی دارد ، حتی اگر روش های واکنشی به طور کلی قابل استفاده نیستند. برنامه های انتخاب شده اجتناب از موانع و موقعیت قرارگیری نسبی – که می تواند برای ناوبری نیز استفاده شود – و ترکیبی از هر دو است. اجرای رفتارهای غریزی واکنشی برای وظایف مشخص شده سپس در شبیه سازی همراه با آزمایش های واقعی جهان تأیید می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Robust Perception from Optical Sensors for Reactive Behaviors in Autonomous Robotic Vehicles :