دانلود pdf کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 2

[ad_1]

این مجلدات “پیشرفت در سیستم های هوشمند و رایانه” مقالاتی را که در “سومین کنفرانس رباتیک ایبری (ROBOT 2017)” ارائه شده برجسته می کند. این کنفرانس از 22 تا 24 نوامبر 2017 در سویل ، اسپانیا برگزار می شود و بخشی از یک کنفرانس است که توسط SEIDROB (انجمن تحقیق و توسعه رباتیک اسپانیا) و SPR (انجمن رباتیک پرتغال) سازمان یافته است. این کنفرانس فعالیت های علمی و فناوری رباتیک در شبه جزیره ایبری را مورد توجه قرار می دهد ، اگرچه برای تحقیقات و نمایندگان سایر کشورها آزاد است. بنابراین بیش از 500 نویسنده از 21 کشور دارد. این بسته ها شامل پیشرفت های علمی و همچنین کاربردهای صنعتی رباتیک هستند که به دنبال ارتقا collaboration همکاری جدید بین صنعت و دانشگاه هستند.

[ad_2]

دانلود کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 2