دانلود pdf کتاب Reverse Mathematics 2001

[ad_1]

از زمان تأسیس ، مجموعه چشم اندازها در منطق و یادداشت های سخنرانی در منطق شاهکارهای منطق پیشرو را منتشر کرده اند. بسیاری از کتابهای اصلی این مجموعه سالهاست که در دسترس نیستند ، اما اکنون دوباره در دست چاپ هستند. ریاضیات معکوس برنامه ای برای اثبات ریاضیات است که توسط دو س questionsال اصلی ایجاد می شود: “بدیهیات مناسب برای ریاضیات چیست؟” و “نقاط قوت منطقی بدیهیات خاص و قضیه های خاص چیست؟” این جلد ، بیست و یکمین چاپ در مجموعه یادداشت های سخنرانی در منطق ، شامل بیست و چهار مقاله اصلی پژوهشی از نویسندگان محترم است که تحولات جدید مهیج را در ریاضیات معکوس و زیر سیستم های حساب نظم دوم از سال 1998 ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Reverse Mathematics 2001