دانلود pdf کتاب Republik Autonome Souveraine Afrikaine du Doromikan : Sourire – Rire – Éclats de rire

[ad_1]

“نویسنده توسط سومبالا موگو ، نویسنده با برجسته ساختن ریاکاری استبدادی برخی از رهبران آفریقا ، نقایص یک جامعه داستانی را انگ می زند. در حقیقت ، آنچه او به روشی تند اما محجبه مورد انتقاد قرار می دهد ، تنها بازتاب آگاهانه فضای سیاسی اجتماعی و اقتصادی آفریقا به عنوان یک کل است. شخصیت اصلی Soumbala Mougou یک دیکتاتور بسیار حیله گر است ، که در طول کل سلطنت خود ، همه مردم را با لباس مبدل فریب می دهد. آداما DAHICO ، با روحیه خیالی بسیار زیبا ، از شوخ طبعی به عنوان وسیله ای برای هماهنگی اجتماعی استفاده می کند. »گویندو دوگولو ، استاد حروف مدرن.

[ad_2]

دانلود کتاب Republik Autonome Souveraine Afrikaine du Doromikan : Sourire – Rire – Éclats de rire