دانلود pdf کتاب Renewable Energy Sources For Sustainable Development

[ad_1]

بین انرژی ، اکولوژی و محیط زیست ارتباط کاملی وجود دارد. اگر تعادل مناسبی بین این سه جنبه حفظ شود ، توسعه پایدار برای رفاه مردم حاصل می شود. این کتاب برای جلب توجه به ادغام انرژی های تجدید پذیر در همه بخش ها برای توسعه پایدار نوشته شده است. هدف این کتاب کشف دامنه دیدگاه ها در مورد منابع انرژی تجدید پذیر برای انرژی های تجدید پذیر و پیامدهای آنها است. نویسندگان ، فناوری های انرژی تجدیدپذیر و نظریه های جدید را برای توسعه پایدار ساده و روشن کرده اند. توسعه پایدار با تأکید بر مسائل زیست محیطی و ارتباط متقابل با منابع انرژی تجدیدپذیر مشخص می شود. در شرایط فعلی ، لازم است رویکردی برای ساختار موضوعی ایجاد شود که مانع توسعه دانش به روشی سیستماتیک شود. محیط ساخته شده به طور قابل توجهی به جامعه کمک می کند و بنابراین به شکلی جامع توسعه می یابد. ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از مهمترین عوامل در تعیین ماندگاری یک جامعه در طولانی مدت است یا خیر. این کتاب به جنبه های مختلف برنامه ریزی انرژی ، مانند ارزیابی انرژی ، یکپارچه سازی انرژی ، پیش بینی انرژی ، مدل سازی انرژی ، مدل سازی رایانه ای و تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی از منابع مختلف تجدیدپذیر متداول و همچنین غیر متعارف تمرکز دارد. بیشتر اطلاعات ارائه شده در این کتاب اساساً برای دستیابی به شناختی از برنامه ریزی انرژی یکپارچه ، طراحی ، توسعه ، اجرا ، نظارت و بازخورد آن است. این کتاب برای کسانی که درگیر فعالیت های انرژی و برنامه ریزی هستند مفید خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Renewable Energy Sources For Sustainable Development