دانلود pdf کتاب Renewable Energy – Small Hydro

[ad_1]

این مجموعه مقالات کنفرانس در مورد انرژی کوچک تجدیدپذیر آبی است که از جمله ارزیابی و برنامه ریزی منابع را شامل می شود. طراحی و ساخت؛ و کارخانه و تجهیزات.

[ad_2]

دانلود کتاب Renewable Energy – Small Hydro